Terapie anafylaxe vycházející z  nově vydaných guidlines ERC 2015.

Diagnózu anafylaktické reakce podporuje: náhlý nástupstridortachypnoecyanózakožní změny až poruchy vědomí různého stupně.

Postup u pacienta s podezřením na probíhající analylaxi:

  1. A B C
  2. zajištění pomoci (155)
  3. poloha (na zádech s mírnou elevací DKK)
  4. adrenalin i.m. (dávkování viz níže) – LÉK 1. VOLBY, při nezlepšení opakovat podání po 5 minutách
  5. monitorace (EKG, saturace, TK), infuzní terapie (dávkování viz níže), kyslík + zajištění dýchácích cest, hydrokortizon (dávkování viz níže), antihistaminikum (dávkování viz níže)
  6. observace (riziko dvoufázového průběhu)
Adrenalin (podání i.m. – 1 amp. =  1 ml = 1 mg)
dospělí0,5 mg = 0,5 ml
děti > 12 let0,5 mg = 0,5 ml
děti 6-12 let0,3 mg = 0,3 ml
děti < 6 let0,15 mg = 0,15 ml
Děti alternativně 0,01 mg/kg – velmi elegantně na mě působí postup 1 amp. Adrenalinu + 9 ml aqua pro inject.  a následně použít 1 ml tohoto ředění na 10 kg hmotnosti dítěte.
Infuzní terapie (krystaloidy)
dospělí500-1000 ml
děti20 ml/kg
Hydrokortizon (i.m. nebo pomalé i.v. podání)
dospělí a děti > 12 let200 mg
děti 6-12 let100 mg
děti 6 měsíců – 6 let50 mg
děti < 6 měsíců25 mg

Ekvipotentně působí: 100 mg hydrokortizonu, 30 mg prednisonu, 20 mg methylprednisolonu, 4 mg dexametasonu (současně takto klesá mineralokortikoidní účinek).

Antihistaminikum (dosulepin – Dithiaden 1 mg / 2 ml amp.)
dle SPC od 1 roku věku možná dávka 1 mg