Gastroskopie patří k endoskopickým metodám vyšetření trávicí soustavy, její pomocí můžeme prohlédnout horní část (jak napovídá i plný název metody – esofago-gastro-duodenoskopie). V článku se snažím shnout zásadní body přípravy před tímto vyšetřením.

Příprava před gastroskopií

  • 6-8 hodin před vyšetřením nejíst, nepít nekouřit
  • nemocné s DM na inzulinu je vhodné připravit za hospitalizace (v případě PAD vynechat ranní dávku)
  • nezbytně nutné je pacienta poučit a na vyšetření ho připravit (=psychologický faktor)
  • lokální anestezie až různý stupeň analgosedace (následná observace, zákaz řízení motorových vozidel)