V článku je stručné shrnutí základního postupu při indikaci hypolipidemické léčby. Základními léky užívanými při léčbě vysokého cholesterolu jsou statiny a fibráty.

1. Stanovení rizika SCORE

 • u všech se SCORE ≥ 5 % (=vysoké riziko)
 • riziko se nestanovuje pokud: (= automaticky mají vysoké riziko)
  • v sekundární prevenci (s manifestním KVO) – ICHS, CMP, TIA, ICHDK, AAA
  • v primární prevenci (bez manifestního KVO)
   • DM 1.typu s mikroalbuminurií, DM 2.typu
   • familiární dyslipidémie (t-CHOL ≥ 8 mmol/l)
   • hypertenze III.stupně (> 180/110 mmHg), nebo s přidruženými onemocněními
   • přítomnost subklinické aterosklerózy (IMT ≥ 1 mm; ABI < 0,9; hyLKS)
   • CHRI
 • riziko se zvyšuje (v případě hraničního SCORE)
  • TAG > 1,7 mmol/l; HDL < 1 mmol/l u mužů a < 1,2 mmol/l u žen
  • apoB > 1,2 g/l
  • hsCRP opakovaně 3-10 mg/l
  • pozitivní RA stran KVO (< 55 let u mužů, < 65 let u žen)
  • prediabetes
  • pokud je riziko SCORE přenesené do 60 letech věku ≥ 10 % (= velmi vysoké riziko)

2. Vyloučení sekundární etiologie

 • ledvinné funkce (sek. dyslipidémie u CKD)  urea, kreatitin, eGF
 • thyreopatie (sek. dyslipidémie u hypothyreózy)  TSH, fT4
 • glykémie, přip. HbA1c (sek. dyslipidémie u dekomp. DM)
 • gravidita
 • stav po lehčím (3 týdny) nebo těžším (3 měsíce) onemocnění
 • alkohol (až 3 dny před odběrem)
 • kouření před odběrem

3. Kontrolní laboratoř

 • ALT, AST a CK