Lázeňská léčba představuje v některých případech nezbytnou součást léčebného procesu. Jak tedy postupovat v případě, že máte o lázně zájem?

Sepsání návrhu na lázně

Lázeňskou léčbu doporučuje odborný lékař (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, revmatolog, kardiolog…), ten také určuje indikační skupinu dle indikačního seznamu a tzv. pořadí naléhavosti (nástup do 1 měsíce v I. pořadí naléhavosti a do 3 měsíců ve II. pořadí naléhavosti).

Samotný návrh lázeňské léčby sepisuje a lázně navrhuje registrující praktický lékař. Při celkovém vyšetření se též přihlíží k obecným kontraindikacím (tj. stavům, které vylučují) lázeňské léčby.

Poté pacient návrh podává osobně, nebo poštou na svou zdravotní pojišťovnu. Tam ho schvaluje revizní lékař a v neposlední řadě dle rozsahu poskytnuté péče (komplexní/příspěvková) hradí příslušná zdravotní pojišťovna.

Závazný termín nástupu sdělují lázně nejméně 5 dnů před nástupem.

Možnost úhrady lázeňské léčby

Při komplexní lázeňské léčbě je hrazeno vše ze zdravotního pojištění, při příspěvkové lázeňské léčbě si pacient musí uhradit stravu a ubytování sám. Lázně lze však absolvovat i zcela za vlastní úhradu, jako tzv. samoplátce.

K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

Co s sebou na prohlídku?

Na vyšetření se objednejte v dostatečném předstihu. V den vyšetření s sebou přineste moč a návrh odborného lékaře. Vhodné je se předem informovat o možných místech lázeňského léčení, některé lázně nabízejí i možnost rezervace pobytu předem.