Aktualizovaná verze článku (poprvé uveřejněn již v květnu 2012). Přehledný souhrn postupu diagnostiky diabetu. Snažil jsem se o přehledný diagram s uvedením všech hodnot. Ideální pro pravidelné opakování a k zapamatování. Ještě lze screeningově použít hladinu HbA1c, ale dle platných doporučených postupů se v našich krajích nedá použít k potvrzení diagnózy (rozhodující hodnota je ≥ 6,5 mmol/l). Aktualizováno dle připomínek kolegů pro větší přehlednost.

Hraniční hodnoty je nutné následně doplňit pravidelnými kontrolami lačné glykémie (frekvence 1x ročně). Pokud je DM vyloučený, tak nasledné kontroly dle rizika KVO. Při potvrzení diabetu kontroly provádět dle doporučení, což je 1x za 3x měsíce (HbA1c do dosažení cílových hodnot kontrolovat 1x za 3 měsíce  a dále 2-krát ročně).

Upozorním ještě, že normální hodnoty glykémie jsou uváděné „menší než“ (horní hodnota normální lačné glykémie je tedy 5,59 mmol/l, levá polovina diagramu). Zatímco horní hodnoty jsou „rovno nebo větší než“ – glykémie ve 120. minutě oGTT 11,1 tedy splňuje kritérium DM (pravá polovina diagramu).