Warning: The magic method Illdy_Entry_Meta_Output::__wakeup() must have public visibility in /www/praktikmilevsko.cz/praktikmilevsko.cz/wp-content/themes/illdy/inc/components/entry-meta/class-illdy-entry-meta-output.php on line 161

Warning: The magic method Illdy_Author_Box_Output::__wakeup() must have public visibility in /www/praktikmilevsko.cz/praktikmilevsko.cz/wp-content/themes/illdy/inc/components/author-box/class-illdy-author-box-output.php on line 50

Warning: The magic method Illdy_Related_Posts_Output::__wakeup() must have public visibility in /www/praktikmilevsko.cz/praktikmilevsko.cz/wp-content/themes/illdy/inc/components/related-posts/class-illdy-related-posts-output.php on line 65
Zbrojní průkaz a jeho získání - Praktický lékař Milevsko, praktický lékař
postup při získání zbrojního průkazu

V případě zbrojního průkazu se rozlišuje tzv. první vydání zbrojního průkazu od prodloužení končící platnosti již vydaného zbrojního průkazu (správně vydání nového zbrojního průkazu). Dle oprávnění jeho držitele se zbrojní průkaz dělí na skupiny (v závorce uveden minimální věk žadatele):

  • A – sběratelské účely (21 let)
  • B – ke sportu (18 let)
  • C – k lovu (18 let)
  • D – výkon povolání (21 let)
  • E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku (21 let)

Pro další informace navštivte například tyto dvě internetové stránky https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-zbrojni-prukaz-pro-fyzickou-osobu.aspx nebo https://zbranekvalitne.cz/

První vydání zbrojního průkazu

Pro první vydání jsou potřeba níže uvedené dokumenty a 1 pasová fotografie. Stejné dokumenty se dokládají i při rozšiřování skupin zbrojního průkazu.

  1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (platnost 3 měsíce)
  2. doklad o odborné způsobilosti (platnost 1 rok)
  3. žádost o vydání zbrojního průkazu

Vydání nového zbrojního průkazu

Tedy prodloužení platnosti stávajícího zbrojního průkazu. O prodloužení platnosti je nutné žádat minimálně 2 měsíce (a maximálně 6 měsíců) před koncem platnosti stávajícího zbrojního průkazu. Není již však nutné dokládat odbornou způsobilost, stačí současný zbrojní průkaz a 1 pasová fotografie.

Lékařská prohlídka

Lékařská prohlídka na zbrojní průkaz slouží jako podklad k vydání posudku o zdravotní způsobilosti k držení a nošení střelně zbraně a střeliva (Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu; § 20). Podrobněji vše upravuje Vyhláška č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

V příloze číslo 1 této vyhlášky jsou uvedeny choroby a stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost. Posuzující lékař má též možnost, pokud tak uzná za vhodné, k posouzení zdravotní způsobilost požadovat psychologické nebo jiná odborná vyšetření (§ 1, odstavec 2). A teprve až s přihlédnutím k jejich výsledkům následně vydat posudek (způsobilý / nezpůsobilý / způsobilý s podmínkou).

Platnost zbrojního průkazu je obecně 10 let (u skupiny D jen 5 let), lze jej však vydat i na kratší dobu platnosti, pokud to vyžaduje zdravotní stav.

K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

Co s sebou na prohlídku?

Na vyšetření se objednejte v dostatečném předstihu. V den vyšetření s sebou přineste moč, občanský průkaz a případně brýle. Posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba předem tisknout ani vyplňovat, vystavíme vám jej v rámci vyšetření! Cena vyšetření se řídí aktuálně platným ceníkem.