U CT vyšetření rozlišujeme, zda je nutné pro dobré zobrazení cílový orgánů podat jodovou kontrastní látku nebo ne. Pro vyšetření bez podání kontrastu není potřeba žádné zvláštní přípravy, jiná je však situace při vyšetření s kontrastem (v případě vyšetření GIT se kontrast kromě i.v. podává i per os).

– pacient nalačno (4 hod. před vyšetřením pouze tekutiny do 100 ml/hod, viz níže)
– chronickou ranní medikaci pacient užije
– nekouřit
– na žádanku uvést váhu, výšku, alergickou anamnézu (dále AA) + podepsat poučení
– radiační zátěž není vysoká (pro představu malé srovnání: RTG plic 0.02 mSv, let do USA 0.05 mSv, kouření 10 cig/den 1 rok 0.36 mSv, CT břicha 10 mSv)
– nutné určit, zda jde o pacienta nerizikového nebo rizikového:

  • nerizikový je nemocný bez AA a s normální funkcí ledvin
  • rizikový je pacient s věkem > 70 let, AA, CHRI s KREA >130 µmol/l, DM, st.p. transplantaci ledviny

Příprava rizikového pacienta

  • v případě polyvalentní alergie (vč. astma) nebo alergie na jodové preparáty nutné vyšetření alergologem, při jakékoliv alergii nutná příprava: Prednison 40 mg 12-18 hod. před vyšetřením a 20 mg 6-9 hod. před vyšetřením) + ev. 1 hod. před vyšetřením 2 tbl Dithiaden p.o.
  • ledvinné funkce: vysoké riziko vzniku kontrastní nefropatie je při KREA >130 µmol/l (relativní kotraindikace při KREA >300), dále jej zvyšuje užívání nefrotoxických léku – PAD, NSA, imunosupresiva…, prevence: hydratace (3-4 hod před. vyšetřením však již pouze do 100 ml/hod), PAD ex. 48 hod. před vyšetřením.
  • hyperthyreóza (může být relativní kontraindikací, nutné vyšetření endokrinologem)

Kontrastní nefropatie

  • akutní zhoršení ledvinných funkcí v návaznosti na podání kontrastu, vyšší incidence u rizikových pacientů
  • zvýšení KREA o 44 µmol/l nebo o 25 % v následjící 48 hodinách