Příspěvek na péči (dříve tzv. bezmocnost) je určen těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Tato pomoc se týká základních životních potřeb. Výše této dávky se stanovuje dle stupně závislosti. Podmínky získávání upravuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud si nejste jistí, nebo váháte, bude ideální se telefonicky nebo osobně domluvit na dalším postupu, lze tak předejít mnoha komplikacím.

Postup při podání žádosti

Žádost o příspěvek na péči se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce, žádost lze také vyplnit prostřednictvím internetového formuláře na tomto odkazu.

Sociální pracovník z úřadu práce následně provede sociální šetření v domácím prostředí žadatele (v průběhu Covidu-19 se toto převážně dělo telefonicky, nyní již opět osobní návštěvou). Úřad práce poté předá žádost Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) k samotnému posouzení stupně závislosti.

OSSZ v této fázi vyzve registrujícího praktického lékaře k celkovému vyšetření žadatele o tuto dávku. Poté s přihlédnutím k vyšetření praktického lékaře, výsledku sociálního šetření a z výsledku vyšetření posuzujícím lékařem OSSZ určí případný stupeň závislosti.

Stupně závislosti

Existují 4 stupně závislosti: lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Podle stupně závislosti se odvíjí i výše příspěvku. Hodnotí se několik životních potřeb a podle počtu nezvládnutých oblastí (minimum jsou 3) se přidělí výše dávky:

  • Fyziologické potřeby
  • Hygiena
  • Komunikace
  • Mobilita
  • Oblékání a obouvání
  • Orientace
  • Osobní aktivity
  • Péče o domácnost
  • Péče o zdraví
  • Stravování

Co s sebou na vyšetření

Na vyšetření není potřeba s sebou nic brát (nezapomeňte ovšem na kompenzační pomůcky – brýle, sluchadla apod.). Formulář k vyplnění příspěvku na péči zasílá OSSZ přímo praktickému lékaři. Lze přinést zvací dopis, který obdržel žadatel, není to však nezbytně nutné. V případě pohybových obtíží nebo špatného zdravotního stavu zajistíme dopravu sanitním vozem, nebo vyšetření lékařem v rámci návštěvy u vás doma, zavolejte nám, prosím, do ordinace a konkrétní postup domluvíme individuálně.