Ceník služeb nehrazených z veřejného pojištění

Platný od 1. 1. 2022

pracovnělékařská prohlídka – kategorie 1 (u vyšších kategorií musí být uzavřená smlouva se zaměstnavatelem) – vstupní600,-Kč
pracovnělékařská prohlídka – kategorie 1 (periodická, mimořádná, výstupní)500,-Kč
výpis ze zdravotní dokumentace (v zákonné lhůtě)300,-Kč
výpis ze zdravotní dokumentace do druhého dne400,-Kč
posudek řidičský průkaz500,-Kč
posudek řidičský průkaz (pravidelné prohlídky od 65 let)300,-Kč
posudek zbrojní průkaz500,-Kč
posudek pro potravinářský průkaz300,-Kč
posudek ke sportu, SDH250,-Kč
posudek k rizikovému sportu500,-Kč
ostatní posudky a potvrzení500,-Kč
hlášení úrazu pro pojišťovnu, bodové ohodnocení úrazu nebo jiné vyplnění pojistky (za započatých 30 min.)500,-Kč
EKG, TOKS mimo úhradu zdravotní pojišťovny250,-Kč
aplikace vakcíny (+ cena očkovací látky)200,-Kč
odběr krve na vlastní žádost (+ poplatek dle ceníku laboratoře)100,-Kč
kopie z dokumentace (1 strana A4)5,-Kč
nahlédnutí do dokumentace (za započatých 30 min.)250,-Kč
jiný jednoduchý administrativní úkon, posudek ke studiu150,-Kč
celkové vyšetření600,-Kč
cílené vyšetření250,-Kč
kontrolní vyšetření150,-Kč
očkování proti klíšťové encefalitidě, vč.aplikace1 000,-Kč
očkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, vč.aplikace750,-Kč
očkování proti chřipce, vč. aplikace550,-Kč
očkování proti pneumokokům, vč. aplikace1 700,-Kč